მთავარი გვერდი > საასჯელაღსრულების დაწესებულებებში კიდევ ერთი საქველმოქმედო ღონისძიება ჩატარდა

საასჯელაღსრულების დაწესებულებებში კიდევ ერთი საქველმოქმედო ღონისძიება ჩატარდა


29-06-2015 / 00:13

საასჯელაღსრულების დაწესებულებებში კიდევ ერთი საქველმოქმედო  ღონისძიება ჩატარდა

2015 წლის 27 ივნისს თბილისის გლდანის #8 სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პატიმართა სოციალური უზრუნველყოფის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ხელმძღვანელი გიორგი თევზაძე) და ქართული ოცნება ჯამრთელი მომავალიის (ხელმძღვანელი ქეთი ბარათელი) ორგანიზებით საასჯელაღსრულების დაწესებულებებში უკვე მესამე მნიშვნელოვანი საქველმოქმედო ღონისძიება ჩატარდა, რომლის  ფარგლებში სამედიცინო შემოწმება ჩაუტარდა 327 პატიმარს, აქციაში მონაწილეობა მიიღო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმებმა ასევე სხვადასხავა სამედიცინო კლინიკებიდან მოწვეულმა სპეციალისტებმა რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა სპეციალიზაციის მაღალკველიფიციურმა მედიკოსებმა მსჯავრდადებულებს ჩაუტარეს შესაბამისი კონსულტაციები და ჯამრთელობის შემოწმება, ამასთანავე ხაზგასმით უნდა აღნიშნოს, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისროს პოზიტიური განწყობა სამოქალაქო სექტორთან  ურთიერთ ნაყოფიერი თანამშრომლობის მიმართულებით და მათი მხრიდან გამოჩენილი აქტიური მხარდაჭერა საქველმოქმედო ღონისძიების დაგეგმარების პროცესში.

 


უკან დაბრუნება