ივერიონი / 20 აგვისტოდან პირადობის მოწმობების შეცვლა იწყება

20 აგვისტოდან პირადობის მოწმობების შეცვლა იწყება

   20 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე ისარგებლეთ შეღავათით, მიმართეთ იუსტიციის სახლებს, სერვისების განვითარების სააგენტოს ან საზოგადოებრივ ცენტრებს. ახალი პირადობის მოწმობა 15 ლარად.

 

17-08-2014, 10:24
უკან დაბრუნება