ივერიონი / ადვოკატები საპროცესო კოდექსის დარღვევაზე მიუთითებენ

ადვოკატები საპროცესო კოდექსის დარღვევაზე მიუთითებენ

   თავდაცვის სამინისტროს დაკავებული ყოფილი მაღალჩინოსნების ადვოკატების განცხადებით, ბრალდების მხარეს საქმის მასალები ჯერ კიდევ არ გადაუცია, ადვოკატები საპროცესო კოდექსის დარღვევაზე მიუთითებენ.

   გიორგი სამუშია (ადვოკატები)-არაერთი მოთხოვნისა, ბრალდების მხარეს საქმის მასალები არ გადმოუციათ, რაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 83-ე მუხლის გარღვევაა და  აღნიშნული საქმის მასალების დაუშვებელ მტკიცებულებად ცნობის საფუძველს წარმოადგენს".

 

7-11-2014, 09:20
უკან დაბრუნება