ოჰ, თქვე ფარისევლებო, თქვენა!

ოჰ, თქვე ფარისევლებო, თქვენა!..

ოჰ, თქვე ფარისევლებო, თქვენა!...