სად არის გამოსავალი?

სად არის გამოსავალი?..

სად არის გამოსავალი?...