პატარა ერების ხვედრი

პატარა ერების ხვედრი..

პატარა ერების ხვედრი...

რა „დააშავა“ პრეზიდენტმა?!

რა „დააშავა“ პრეზიდენტმა?!..

რა „დააშავა“ პრეზიდენტმა?!...