გვანჯი მანია: როდის უნდა აღვნიშნოთ ჟურნალისტიკის დღე?!

გვანჯი მანია: როდის უნდა აღვნიშნოთ ჟურნალისტიკის დღე?!

 

ძვირფასო მეგობრებო, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, 1997 წელს, როგორც მოგეხსენებათ, ქართული ჟურნალისტიკის დღედ 21 მარტი გამოცხადდა და ეს თარიღი დღემდე უკვე 26-ჯერ აღინიშნა! ამის თაობაზე დაკვირვებულ მკითხველს შეუძლია ნახოს ენციკლოპედია „თბილისი“ (2002) და წაიკითხოს იქ წარმოდგენილი სტატიები: „ჟურნალისტთა ფედერაცია საქართველოსი“, გვერდი 745; „საქართველოს გაზეთი“, გვერდი 798 და „სიხარულიძე აკაკი“, გვერდი 833. 

 

საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის თაოსნობით ქართული ჟურნალისტიკის დღის დაწესებას, საფუძვლად დაედო XIX საუკუნის დამდეგს რუსეთის იმპერიის კავკასიის მხარის ცენტრში, თბილისში, სახელმწიფოებრიობადაკარგულ საქართველოში მოქმედი ოფიციალური ხელისუფლების მიერ დაარსებული პირველი ქართული გაზეთის - „საქართველოს გაზეთის“ - პირველი ნომერი, რომელიც გამოიცა 1819, ანუ ჩყით წლის 8 მარტს (გაზეთის სათაურის ქვეშ სწორედ ასე წერია: „წელი ჩყით გ.მ.).

 

ამ დროს რუსეთის იმპერატორი იყო ალექსანდრე I (1777-1825), ხოლო კავკასიის სამხედრო და სამოქალაქო ხელისუფალი გახლდათ ალექსი ერმოლოვი (1777-1861). მთელი კავკასიის სივრცეში პირველი პერიოდული გამოცემაც, ცხადია, მათი ნება-სურვილით მოხდა - „მანამდე არსად და არასდროს კავკასიაში ადგილი არ ჰქონია ჟურნალ-გაზეთის გამოცემას. კიდევ მეტი: XIX საუკუნის პირველი მეოთხედის დასასრულამდე მთელი რუსეთის იმპერიაში, გარდა სატახტო ქალაქებისა (მოსკოვი და პეტერბურგი) გამოდიოდა მხოლოდ სამი გაზეთი: ყაზანში, ხარკოვსა და ასტრახანში (უფრო დაწვრილებით იხ. პაატა გუგუშვილი, „ქართული ჟურნალისტიკა“, ტ. I, გვ. 49, თბილისი, 1941; მისივე 1929 წელს გამოქვეყნებული საგაზეთო წერილები - „განათლების მუშაკი“ - #3 და „კომუნისტი“ - #142).

 

რაც შეეხება გაზეთის სახელწოდებას - „იმ დროს, როცა საქართველოს მიწა-წყალი ჯერ კიდევ არ იყო გაერთიანებული, როცა ცალ-ცალკე არსებობდნენ რიგი სამთავროები, როცა საქართველოს ერთი ნაწილი ისევ თურქების ხელში იყო, სახელწოდება „საქართველოს გაზეთი“ საქართველოს ერთიანობის მაუწყებლად გამოიყურებოდა.“ - წერს მიხეილ გოცაძე (იხ. მისი „ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია“, I, გვერდი 53, თბილისი, 1954).

 

ახლა მთავარი, რამაც კალამი ხელში აგვაღებინა. საგულისხმოა, რომ ამ დროს რუსეთში მოქმედი იულიუსის კალენდრის მიხედვით, პირველი ქართული გაზეთის დაარსების თარიღს - ძვ. სტილით 1819 წლის 8 მარტს - საქართველოში იულიუსის კალენდრიდან გრიგორიანულ კალენდარზე 1918 წლის 1 მაისს გადასული, ანუ ახალი და დღესაც მოქმედი სტილის მიხედვით შეესაბამება არა 21, არამედ 20 მარტი.

 

ჩვენი ჟურნალისტური დაკვირვება, შენიშვნა ფართო საზოგადოებისათვის უფრო ნათელი რომ იყოს და მსგავსი უზუსტობა, შეცდომა - თავიდან აცილებული, ყოველივე ზემოაღნიშნულის გარშემო კომენტარი ვთხოვეთ ამ დარგის გამოჩენილ სპეციალისტს, ცნობილ ქართველ ასტრონომს, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორს, ასტრონომიის დარგში საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოებისა და მრავალი ათეული სამეცნიერო-პოპულარული წიგნისა თუ საგაზეთო პუბლიკაციის, აგრეთვე ლიტერატურული კრიტიკის სფეროში გამოკვლევათა  ავტორს, ქართული „ასტრონომიული კალენდრის“  პასუხისმგებელ რედაქტორს 1993 წლიდან, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასტრონომიის კათედრის გამგეს 1998-2007 წლებში, პოეტს, მთარგმნელს, აგრეთვე ნაბეჭდ პროდუქციაში ქართული ენის ნორმათა დაცვის, მეცნიერული ტერმინოლოგიისა და კალენდარული პრობლემატიკის დარგების აქტიურ მკვლევარს, ბატონ შალვა საბაშვილს.

 

აი მისი კომენტარიც:

 

 „თქვენ მიერ შემჩნეული უზუსტობა დროის აღრიცხვის ხარვეზთა მრავალთაგან მხოლოდ ერთი ნიმუშია. ნაბეჭდ გამოცემებში არაერთი შეცდომაა ბიოგრაფიულ თუ ისტორიულ ფაქტთა დათარიღებაში. მიზეზი ისაა, რომ სათანადო გამოცემათა ავტორები თითქმის არ იცნობენ იმ ასტრონომიულ კანონზომიერებებს, რომლებიც დედამიწის ბრუნვისა და მზის ირგვლივ მისი გარემოქცევის პროცესს ასახავენ,  და რომლებსაც ეფუძნებიან სხვადასხვა კალენდარული სისტემები. მათ გარეშე კი თარიღთა სწორი გადაყვანა ერთი სისტემიდან მეორეში შეუძლებელია. ამ საკითხს მრავალი ასპექტი აქვს, რომელთა გაშუქება აქ ვერ მოხერხდება, ამიტომ დაინტერესებულთ მივუთითებ ჩემს ნაშრომზე: „წელთაღრიცხვის სისტემებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის შესახებ“, რომელიც დაიბეჭდა აკადემიკოს ევგენი ხარაძის რედაქტორობით გამომავალი „ასტრონომიული კალენდრის“ 1992 წლის გამოშვებაში (გვ. 127 – 144) (გამ-ბა „მეცნიერება“). 

 

ახლა კი საკითხის არსზე გადავიდეთ. 

 

ყოველი კალენდარი უნდა ასახავდეს ბუნების ციკლებს, რომელთა ხანგრძლივობის პერიოდია  ე.წ. ტროპიკული წელიწადი (365 დღე-ღამე, 5 საათი, 48 წუთი და 46 წამი).  ოღონდ, ამავდროულად კალენდარული წელიწადი უნდა შეიცავდეს დღე-ღამეთა მთელ რიცხვს და თანაც დღე-ღამის ერთსა და იმავე მომენტში (ვთქვათ, შუაღამეზე) იწყებოდეს. კალენდრების სრულყოფა ისტორიულად ამ ძნელ მოთხოვნათა სულ უფრო მზარდი სიზუსტით დაკმაყოფილებას ემსახურებოდა.   

 

ცხადია, სხვადასხვა კალენდრებში წელიწადის საშუალო ხანგრძლივობა სხვადასხვაა, ამიტომ მათში წლების ათვლაც სხვადასხვა სიჩქარით ხდება. ამიტომაც ერთი და იმავე მოვლენის თარიღი სხვადასხვა კალენდარში სხვადასხვა იქნება. ამას გარდა, ეს სხვაობა სხვადასხვა კალენდარული სისტემით გამოსახულ ერთი და იმავე მოვლენის თარიღებს შორის საუკუნეთა მსვლელობაში იზრდება. ასე რომ, საკმაოდ რთულია თარიღთა ამ სიჭრელეში ორიენტირება.და კიდევ ერთიც - ზოგი კალენდარი აჩქარებულია ბუნებრივ ციკლთა მიმართ, ზოგი კი, პირიქით, შენელებული. ესეც ანგარიშგასაწევია.

 

მსოფლიო ისტორიაში კი  კალენდარულ სისტემათაგან განსაკუთრებული როლი შეასრულა სამმა: 1. ძველეგვიპტურმა, რომლის მიხედვით ყოველი წელი 365 დღისგან შედგება. ეს კალენდარი აჩქარებული იყო -  ყოველ 4 წელში დღეღამტოლობა 1 დღით უფრო გვიანდელ თარიღზე ინაცვლებდა. 2. ამჟამინდელმა ძველმა სტილმა, რომლის ყოველი მეოთხე წელი ნაკიანი იყო (შეიცავდა 366 დღეს), დანარჩენები კი 365-ს. ეს სისტემა შენელებულია: დღეღამტოლობის თარიღები მასში უკან იხევენ, ყოველ 4 საუკუნეში 3 დღით. 3. ე.წ. ახალმა სტილმა, რომელშიც კალენდარული წლის ცდომილება 26  წამამდეა შემცირებული - 1-დღიანი ჩამორჩენა ყოველ 3700 წელიწადში. ახ. სტილმა დღეღამტოლობა მთელ 4 ათასწლეულში ერთ თარიღზე შეაჩერა. წინა სისტემებში კონკრეტული თვე სხვადასხვა ეპოქაში წლის სხვადასხვა ნაწილში ექცეოდა. 

 

ზემონათქვამის არცოდნა იწვევს ყველა კალენდარულ შეცდომას. დავასახელოთ ზოგი:  1.     1990 წელს გაზ. „კაბადონ-8“-ში დაიბეჭდა მკითხველის წერილი, რომლის ავტორის აზრით, იაკობ გოგებაშვილის დაბადების თარიღი - 1840 წლის 15 ოქტომბერი ახ. სტილით 28 ოქტომბერს შეესაბამება და არა 27-ს, რაც იხსენიებოდა ყველა წყაროში. ავტორი ითხოვდა „შეცდომის“ გასწორებას. ამავე გაზეთის 1 დეკემბრის ნომერში წერილში „თარიღი სწორია“ მე ვაჩვენე, რომ გასასწორებელი არაფერი იყო.

 

2. 1992 წ. 10 იანვარს გაზ. „თბილისში“ გამოვაქვეყნე წერილი „კალენდარული პრობლემები და გალაკტიონ ტაბიძის დაბადების თარიღი“, რომელშიც ვაჩვენე, რომ სწორი იყო თარიღი 5(17) .XI. 1891 და არა 5(18), როგორც ერთ-ერთი ავტორი ითხოვდა (სტილთა სხვაობა ამ დროს 12 დღე იყო!).

 

3. 1991 წლის 22 მაისს გაზეთმა„ერმა“გამოაქვეყნა საიუბილეო წერილები, საერთო სათაურით „16(29) მაისი: იაკობ ნიკოლაძე 115“. ამავე გაზეთში 5 ივნისს  გამოვაქვეყნე წერილი „როდის დაიბადა დიდი ქართველი მოქანდაკე“, რომელშიც ვაჩვენე, რომ სწორი თარიღი 28 მაისია. 

 

4. ენციკლოპედიური ლიტერატურის შესწავლამ მიჩვენა, რომ ასეთივე ხარვეზებია ათეულობით ბიოგრაფიული თარიღის ახალსტილოვან შესატყვისებში. ეს ხარვეზები დავაფიქსირე პრესაში. 

 

კიდევ ერთ ნიმუშად მოვიტან ამონარიდს ჩემი წერილიდან „წერის მაღალი კულტურისათვის“, წერილი მეოთხე (ლიტერატურული საქართველო, 27. XII. 2013.), რომელშიც ახსნილია მოვლენის ასტრონომიული მხარეც.  

   

„ისტორიული ჟანრის ბრწყინვალე თხზულებაში ამოვიკითხე: „დღე დათქმული აჯანყებისა - 25 მარტი (7 აპრილი) 1625 წლისა, დღესასწაული - ხარება“. ტექსტი გიორგი სააკაძის მხედართმთავრულ ხელოვნებას ეძღვნება და თითქოს საიდან უნდა გაჩენილიყო მასში რაიმე უზუსტობა? ენობრივი ლაფსუსი მასში არცაა, სამაგიეროდ, არის ფაქტობრივი უზუსტობა. კერძოდ თარიღი მოყვანილია ორივე სტილით - ძველითა და ახლით. პირველი - იულიუსის კალენდარია, რომელიც ჩვ. წ-მდე 46 წელს შემოიღო რომის იმპერატორმა იულიუსმა, მეორე კი - გრიგორიუსის კალენდარი, რომელიც 1582 წელს რომის პაპმა გრიგოლ XII დაამკვიდრა და რომელიც იულიუსის წელთაღრიცხვის ერთგვარი დაზუსტებაა. ყველამ იცის, რომ ახალი სტილი 13 დღით უსწრებს ძველ სტილს, ანუ ნებისმიერ ისტორიულ თუ ბიოგრაფიულ ძველსტილოვან თარიღს 13 დღე უნდა დავამატოთ, რათა მისივე ახალსტილისეული თარიღი მივიღოთ. მაგრამ ეს ასე მხოლოდ თანამედროვე ეპოქაშია, სახელდობრ კი 1900 წლის 29 თებერვლიდან 2100 წლის 29 თებერვლამდე. სხვა ეპოქებში კი სიტუაცია სხვაგვარია. 

 

საქმე ისაა, რომ ახალი სტილი უფრო სწრაფი წელთათვლაა, ვიდრე ძველი სტილი (ამიტომვეა იგი მასზე უფრო ზუსტი). მისი წინსწრება ძველი სტილის მიმართ დროთა განმავლობაში სულ უფრო იზრდება. ამაზე ბევრგან დამიწერია და აქ მხოლოდ შევახსენებ მკითხველს, რომ ძველი სტილით ნაკიანია ანუ 29 თებერვალს შეიცავს 4-ის ჯერადი ყველა წელიწადი, ახლით კი ამათგან მარტივ (365-წლიან) წლებადაა გადაქცეული 4-ის არაჯერად საუკუნეთა ბოლო წლები, მაგალითად 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 და ა.შ. აქედან კი ჩანს, რომ პაპის რეფორმიდან 1700 წლამდე სტილთა სხვაობა 10 დღე იყო, 1700 წლის მარტიდან იგი გახდა 11 დღე, 1800 წლის მარტიდან - 12 დღე, 1900 წლიდან - 13 დღე, 2100 წლიდან გახდება 14 დღე და ა.შ. ამ ცხრილის შესაბამისად, 1625 წელს ახალი სტილი ძველ სტილს 10 დღით უსწრებდა და არა 13-ით, ამიტომ ამ წლის 25 მარტს ახალი სტილით 4 აპრილი იყო და არა 7 აპრილი. ტექსტიც ამის შესაბამისად უნდა გასწორდეს.“ 

 

ახალი სტილით ძველსტილოვან თარიღთა  გამოსახვისას მუდამ უნდა გვახსოვდეს, რას უდრიდა სტილთა სხვაობა სათანადო ეპოქაში. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის გარდაცვალების თარიღი (1125  წლის 24 იანვარი) ახალი სტილით 31 იანვარი იქნება და არა 6 თებერვალი, რადგან იმ ეპოქაში სტილთა სხვაობა 7 დღე იყო და არა 13. იგივე ითქმის დიდგორის ბრძოლაზეც (12 აგვისტო), რომლის ახალსტილოვანი შესატყვისი  19 აგვისტო იქნება და არა 25. რამდენადაც ვიცი, ამ ორი მომენტისთვის  ჯერ ყურადღება არ მიქცეულა. 

 

ახლა თქვენს თხოვნას დავუბრუნდეთ. ყოველივე ზემოთქმულიდან აშკარაა, რომ თქვენ მიერ დასახელებული ძველი სტილით 1819 წლის  8  მარტი ახალი სტილით 20 მარტს შეესაბამება და არა 21-ს, რადგან მე-19 ს-ში სტილთა სხვაობა 12 დღე იყო და არა 13“.  

 

საიტის კომენტარები (13)

 • img
  Hey, If you want to turn Amazon into your own personal ATM... This email will make your day… Here’s the kicker: There’s a way you can exploit Amazon’s Reviews System to drive massive profits hands-free. Venkata and his team were successful in developing and releasing an intriguing (and I have to say, UNIQUE) app that is able to "hack" this Reviews System... And literally force Amazon to send 20,000 Buyer Clicks in mere minutes… It is a completely LEGAL method that complies with Amazon's TOS and will not land you in trouble. => Click here to grab the Amplify app now: https://www.busihelp.xyz/amplify A few things about this ingenious app… You can get it to run in 2 simple steps… Create automated AI Animated Review Videos on autopilot… Make passive commissions, every day… Never worry about getting targeted traffic ever again… It works in ANY niche… Enjoy $965.43 paydays… No need to buy hosting or domains… It’s INSANELY lucrative… 100% LEGAL… Unique approach, never seen before… And much more… => Click here to get on board now: https://www.busihelp.xyz/amplify Take advantage of this great chance to get into a TRILLION DOLLAR market that is growing every day... And take YOUR cut so you can finally begin making a fortune on the internet without putting in much effort... Talk soon, Don Hunt UNSUBSCRIBE: https://www.busihelp.xyz/unsubscribe Address: 10 Wall St, Asheville, NC 28801
 • img
  You're familiar with powerhouse marketplaces like Envato.com, and its sibling, Envato Elements, right? Here's an eye-opener: there are over 1,500 creators there, raking in full-time incomes by offering their creative work. And that's just the tip of the iceberg. Wondering how to carve out your slice of this multi-million dollar pie? The answer is creating in-demand, stunning graphics that buyers are eager to use. And for that, there's no better shortcut than StockDreams: https://www.vauleonline.co/stockdreams Check out the link, and you'll witness the cutting-edge, all you need design app we call StockDreams in action. StockDreams hands you an extensive array of templates—plus ongoing additions—enabling you to craft eye-catching designs right out of the gate, skill level notwithstanding. Absolute beginners? You bet. Imagine diving into StockDreams, picking a base design, adding your personal touch, and then uploading your finished product to platforms like Envato, iStockPhoto, Shutterstock, and more. The moment your creation is downloaded, you start earning. That’s passive income made real, right at your fingertips. But generating passive income in 2020 and beyond is just one way StockDreams can serve your financial ambitions. In fact, I've identified at least five other strategies to leverage StockDreams for profit, potentially even more. Curious about these strategies? Click here to discover the full potential of StockDreams: https://www.vauleonline.co/stockdreams Can't wait to see you succeed, Roland Fenwick UNSUBSCRIBE: https://www.vauleonline.co/unsubscribe Address: 261 Walnut Valley Pkwy, Arden, NC 28704
 • img
  Hey owner of iverioni.com.ge, Congratulations! You're invited to watch this special video where you can start generating your first online income for just a few minutes of work! You will discover how you too can start drawing dollars from a Little-Known Loophole in the internet... Just by using nothing but your laptop! Everything will be explained here: https://www.actionnow.xyz/7minutes This video will expire within 24 hours so watch it know before it's too late! Chat soon, Chong Gilbreath UNSUBSCRIBE: https://www.actionnow.xyz/unsubscribe Address: 30 Hice Hill Rd, Candler, NC 28715
 • img
  Hi webmaster of iverioni.com.ge, Do you want to be a smart phone millionaire? Do you want to make over a million dollars this year from your phone?! Million Dollar Replicator is a proven system that shows webmaster like you how to make money with the most popular apps in the world today All you have to do is tap this app a few times a day: >>> https://www.keydollar.xyz/dollars This is INSANE. So check it out before it gets taken down! Best, Kelvin Hannon UNSUBSCRIBE: https://www.keydollar.xyz/unsubscribe Address: 1481 E U.S. 19E, Burnsville, NC 28714
 • img
  Hello, I'm Lela, co-founder of Kagrowth. Kagrowth noticed that you have an excellent website iverioni.com.ge. Kagrowth is a website research institute that is looking for website like yours, help you increase revenue by showing you how to find reliable ways to grow your website. Method: SEO service providers are verified and praised by webmasters, the largest service trading platform in the world to protect your rights and interests, only if you get what you want, the platform will hand over your payment to the service provider Service provider example (the highest rating is 5.0): Name: Michael - Starting Price: $5, 4 Days Delivery (22,600 orders completed) - Method: Build 100 high quality and low OBL backlinks for your money site - Webmasters satisfaction rating: 4.9 Name: Wasim Ashraf - Starting price: $15, 1 Days Delivery (2,800 orders completed) - Method: On-Page SEO For Higher Rankings in Google Search Results - Webmasters satisfaction rating: 5.0 ... For Super website, Provider – Randys Mccabe is an ex-Googler and has helped 3900 Super websites grow their sites, and webmasters rated him 5.0! Starting Price: $250. Now sign up for a platform account and chat with him online. Earn more dollars today: https://www.kagrowth.org/seorank Thank you for your time, Lela C. Premo UNSUBSCRIBE: https://www.kagrowth.org/unsubscribe/ Address: 11 McKenna Rd, Arden, NC 28704
 • img
  Hey, If you want to turn Amazon into your own personal ATM... This email will make your day… Here’s the kicker: There’s a way you can exploit Amazon’s Reviews System to drive massive profits hands-free. Venkata and his team were successful in developing and releasing an intriguing (and I have to say, UNIQUE) app that is able to "hack" this Reviews System... And literally force Amazon to send 20,000 Buyer Clicks in mere minutes… It is a completely LEGAL method that complies with Amazon's TOS and will not land you in trouble. => Click here to grab the Amplify app now: https://www.earnmorenow.info/amplify A few things about this ingenious app… You can get it to run in 2 simple steps… Create automated AI Animated Review Videos on autopilot… Make passive commissions, every day… Never worry about getting targeted traffic ever again… It works in ANY niche… Enjoy $965.43 paydays… No need to buy hosting or domains… It’s INSANELY lucrative… 100% LEGAL… Unique approach, never seen before… And much more… => Click here to get on board now: https://www.earnmorenow.info/amplify Take advantage of this great chance to get into a TRILLION DOLLAR market that is growing every day... And take YOUR cut so you can finally begin making a fortune on the internet without putting in much effort... Talk soon, James Broyles UNSUBSCRIBE: https://www.earnmorenow.info/unsubscribe Address: 111 Black Mountain Ave, Black Mountain, NC 28711
 • img
  Hey owner of iverioni.com.ge, I’m totally loss for words… Do you want to generate profits online everyday on autopilot? The best part? It only takes less than 10 minutes everyday. Step 1 - WATCH THIS SHORT VIDEO HERE Step 2 - Get ready to see your dollars roll in! Exploit a Little-Known Loophole in the internet,it is ACTUALLY possible! CLICK HERE and let me show you how: https://www.moregold.xyz/7minutes ! See the results and actual proof here Cheers, Ali Atkinson UNSUBSCRIBE: https://www.moregold.xyz/unsubscribe Address: 901 NW 6th St, Redmond, OR 97756
 • img
  Hello, I'm Kelli from Busitoday, Busitoday noticed that you have an excellent website iverioni.com.ge. Every webmaster like you who is serious about their website/business has considered or is considering buying SEO services to grow traffic/sales. But how to find qualified SEO services? If there is a dispute, how do you make sure you can get a refund? Here is the solution you need: SEO service providers are verified and praised by webmasters like you, the largest service trading platform in the world to protect your rights and interests, only if you get what you want, the platform will hand over your payment to the service provider Service provider example (the highest rating is 5.0): Name: Michael - Starting Price: $5, 4 Days Delivery (22,600 orders completed) - Method: Build 100 high quality and low OBL backlinks for your money site - Webmasters satisfaction rating: 4.9 Name: Wasim Ashraf - Starting price: $15, 1 Days Delivery (2,800 orders completed) - Method: On-Page SEO For Higher Rankings in Google Search Results - Webmasters satisfaction rating: 5.0 ... For Super website, Provider – Randys Mccabe is an ex-Googler and has helped 3900 Super websites grow their sites, and webmasters rated him 5.0! Starting Price: $250. Now search for his name within the platform and chat with him online: https://www.busitoday.co/seorank . Other services include: writing SEO friendly posts, social media management, sales email copywriting... Now sign up for a platform account and grow your traffic: https://www.busitoday.co/seorank Thank you for your time, Kelli D. Harmon UNSUBSCRIBE: https://www.busitoday.co/unsubscribe/ Address: 740 The Pkwy, Richland, WA 99352
 • img
  Hey, The 9 to 5 grind has always seemed to me like a trap... After all… Breaking your back for so many hours to make someone else's dream a reality stinks… That’s the truth… But, what about YOUR dreams? What about doing things that make YOU happy? Don’t worry, I have something that will help you get back in charge of your life... =>Click on this link to generate $28,922.90 per month: https://www.realdollar.xyz/amplify So… Are you prepared to live your life on YOUR terms? Well, with Amplify you totally can… It is the ONLY tool you'll ever need to start making money online like never before... And oh boy, it works so well… ==> Grab Amplify now: https://www.realdollar.xyz/amplify Amplify is the ONLY app on the market that exploits Amazon's Reviews System, unlocking 20,000 Buyer Clicks with every mouse click... And here’s the weird part… You don’t even need your own products! What’s more… It’s not necessary to post anything, or even reveal your face… It’s all automated thanks to its powerful AI… ==> Grab Amplify now: https://www.realdollar.xyz/amplify Secure a copy now and take control of your financial future… Talk soon, Matthew Payne UNSUBSCRIBE: https://www.realdollar.xyz/unsubscribe Address: 1781 NW Industrial Park Rd, Prineville, OR 97754
 • img
  Hello Visionary, Let's face it, Photoshop has been both a blessing and a bane for many of us. Photoshop and Illustrator are powerhouses for digital creativity, but that steep learning curve? It's like signing up for a four-year degree in graphic design! However, there's a brighter, far simpler path to graphic excellence. It's called StockDreams, and you can catch a glimpse here: https://www.solveques.xyz/stockdreams StockDreams is the leveler - the platform where literally ANYONE can create top-tier graphics with ease. Choose from the vast selection of AI-generated templates, tweak to taste, and voilà, you're crafting visuals that even Michelangelo would nod at. Plus, these are not just for your portfolio; they're assets you can monetize handsomely. Even if design software has never been your friend, StockDreams is your ally. It's straightforward: Select the image type. Describe with a few words. Download and sell your creations for profit! It's so intuitive that users of any age can create striking graphics right out of the gate. This gem comes with commercial rights, so you can start profiting from your designs right away, selling to clients or across platforms. Currently, StockDreams is available at a special, discounted price, but don't stroll – run! The price is inching up every day. If you're seeking a robust income boost and want to craft exceptional designs, pay close attention to everything on the page at the link above. StockDreams is reshaping the game, offering you a head start on securing a lucrative income with graphics that stun and sell. Even for complete novices. Don't miss out. Take a look now: https://www.solveques.xyz/stockdreams . Wishing you unmatched creative success, Nancy Peters UNSUBSCRIBE: https://www.solveques.xyz/unsubscribe Address: 7271 SW Bridgeport Rd, Tigard, OR 97224
 • img
  Hello, I'm Susan from Busihelp, Busihelp noticed that you have an excellent website iverioni.com.ge. Every webmaster like you who is serious about their website/business has considered or is considering buying SEO services to grow traffic/sales. But how to find qualified SEO services? If there is a dispute, how do you make sure you can get a refund? Here is the solution you need: SEO service providers are verified and praised by webmasters like you, the largest service trading platform in the world to protect your rights and interests, only if you get what you want, the platform will hand over your payment to the service provider Service provider example (the highest rating is 5.0): Name: Michael - Starting Price: $5, 4 Days Delivery (22,600 orders completed) - Method: Build 100 high quality and low OBL backlinks for your money site - Webmasters satisfaction rating: 4.9 Name: Wasim Ashraf - Starting price: $15, 1 Days Delivery (2,800 orders completed) - Method: On-Page SEO For Higher Rankings in Google Search Results - Webmasters satisfaction rating: 5.0 ... For Super website, Provider – Randys Mccabe is an ex-Googler and has helped 3900 Super websites grow their sites, and webmasters rated him 5.0! Starting Price: $250. Now search for his name within the platform and chat with him online: https://www.busihelp.xyz/seorank . Other services include: writing SEO friendly posts, social media management, sales email copywriting... Now sign up for a platform account and grow your traffic: https://www.busihelp.xyz/seorank Thank you for your time, Susan C. Stromberg UNSUBSCRIBE: https://www.busihelp.xyz/unsubscribe/ 2901 S Quillan St #152, Kennewick, WA 99337
 • img
  Hey, If you are tired of spending money on useless IM products that never work... And if you are not getting the results you want and need... Read this email carefully... Here's why: You need something that has BEEN PROVEN TO WORK... Right now, you need one of the most powerful and innovative apps out there... It's called: Amplify — the world's first app that allows you to create automated AI Animated Review Videos that generate passive profits... Every... single... day... Without ever having to create any content or pay expensive video editors... => Click Here To Grab Amplify: https://www.keydollar.xyz/amplify Almost 2,000 users have already made life-changing earnings... And now it's YOUR turn... These are the benefits of Amplify: - Easy to use... - Saturation proof... - Make money in any niche... - Generate $965.43 every 24 hours... - Automated, passive profits... - Unleash 20,000 Buyer Clicks with just 2 clicks... AND MUCH MORE... => Click Here To Grab Amplify: https://www.keydollar.xyz/amplify This is going to knock your socks off... You’ll be shocked by how powerful it is… Talk soon, Donald Burrage UNSUBSCRIBE: https://www.keydollar.xyz/unsubscribe Address: 1834 Roosevelt Wilson Lane Chino, CA 91710
 • img
  Hello iverioni.com.ge, In today's email, we want to reveal an extraordinary opportunity that arises from a $5 billion dollar loophole. This loophole is the key to unlocking immense potential for you to exploit and create sustainable profits. With just 10 minutes of your time each day and zero upfront cost, you can harness this loophole to your advantage and start seeing incredible returns: https://www.vauleonline.co/aiprofitsiphon . Best, Bobbie Rosario UNSUBSCRIBE: https://www.vauleonline.co/unsubscribe Address: 770 Stiles Street Pittsburgh, PA 15219

Facebook კომენტარები: