საქართველოს პოლიტიკური რეტროსპექტივა

საქართველოს პოლიტიკური რეტროსპექტივა..

საქართველო ევრაზიის კონტინენტების დამაკავშირებელი რგოლია. სწორედ ამითაა განპირობებული მის მიმართ...