არავინ არ გააფანატოთ! ანუ, როგორ ხრავს ქართულ სხეულს „პირველობის“ მანია?!

არავინ არ გააფანატოთ! ანუ, როგორ ხრავს ქართულ სხეულს..

არ მეგონა 8 ივლისს, ვინმე პოლიტიკური ქულის ჩასაწერად თუ გამოიყენებდა - ნამდვილად არ მეგონა!...