მოსახლეობის ძარცვის ახალი ტექნოლოგიები და მათზე წაყრუებით გალაღებული თაღლითების თარეში

მოსახლეობის ძარცვის ახალი ტექნოლოგიები და მათზე..

ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ევოლუცია ფანტასტიკის ზღვარს გასცდა...