საქართველოს ჭრელჩემოდნიანი სტუმრები

საქართველოს ჭრელჩემოდნიანი სტუმრები..

დავით ქობალია: რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება, „უცხოელი მოკეთეების“ დაგეგმილია და ყველაფერი „გრძელვადიანია“....