არის შემთხვევები, როცა არ შეიძლება

არის შემთხვევები, როცა არ შეიძლება..

თვალები დავხუჭოთ და ყურები დავიხშოთ!...