ყველაზე უჩინარი და ყველაზე დიდი საფრთხე, რომელიც ქვეყანას ემუქრება!

ყველაზე უჩინარი და ყველაზე დიდი საფრთხე, რომელიც..

ყველაზე უჩინარი და ყველაზე დიდი საფრთხე, რომელიც ქვეყანას ემუქრება!...