მამა პეტრე: არც ერთის მხარეს არ დავდგებოდი, რადგან, ორივე ჩემია და ორივე გაუსაძლისად მტკივა!

მამა პეტრე: არც ერთის მხარეს არ დავდგებოდი, რადგან,..

არც ერთის მხარეს არ დავდგებოდი, რადგან, ორივე ჩემია და ორივე გაუსაძლისად მტკივა!...