კონსტიტუციაში ქართველი ხალხის ნება უნდა ჩანდეს და არა რომელიმე პარტიის!

კონსტიტუციაში ქართველი ხალხის ნება უნდა ჩანდეს და არა..

კონსტიტუციაში ქართველი ხალხის ნება უნდა ჩანდეს და არა რომელიმე პარტიის!...