ქუჩა ჩვენი გადარჩენისა, ანუ, დროზე დავარისხოთ დედოზარი!

ქუჩა ჩვენი გადარჩენისა, ანუ, დროზე დავარისხოთ დედოზარი!..

დროზე დავარისხოთ დედოზარი!...