ეპიდაფეთქება და არჩევნები! ანუ, სად არის ხალხი?!

ეპიდაფეთქება და არჩევნები! ანუ, სად არის ხალხი?!..

ეპიდაფეთქება და არჩევნები! ანუ, სად არის ხალხი?!...