ფრთხილად: მიწის უპირობო გაყიდვით ხელისუფლება კლავს სოფელს!

ფრთხილად: მიწის უპირობო გაყიდვით ხელისუფლება კლავს..

სულ ახლახანს საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის...