„ომია ბატონო ომი, ამიტომ გაძვირდა ყველაფერი!“

„ომია ბატონო ომი, ამიტომ გაძვირდა ყველაფერი!“..

სპეკულაცია და გამდიდრება, ხალხის გაჭირვების ხარჯზე!...