ვალერი კვარაცხელია:–"აი, საით მიათრევს აშშ მსოფლიოს..."

ვალერი კვარაცხელია:–"აი, საით მიათრევს აშშ მსოფლიოს..."

   ჟურნალისტი ვალერი კვარაცხელია სოციალურ ქსელში წერს:

   –"ორი რამ შედის დამაგვირგვინებელ ფაზაში: 1) ამერიკა-რუსეთს შორის დაპირისპირება; 2) აშშ-ის როგორც მსოფლიო ბოროტების გაშიფრვა და მისთვის დემოკრატიის ნიღბის ჩამოხსნა...

   მხოლოდ ბოლომდე უვიცები უკმევენ ჯერ კიდევ აშშ-ს, რომლებსაც აზროვნების შეზღუდულობისა და ინფორმაციის ნაკლებობის გამო არ შეუძლიათ გააზრება უღმერთობისა და უზნეობის იმ მასშტაბებისა, რომელშიც ეს სატანური იმპერია მთელი კაცობრიობის გახვევა-გახლართვას ცდილობს...

მსოფლიოს დაპყრობის მოსურნე იმპერიები ბევრი ახსოვს ისტორიას, მაგრამ აშშ ყველა მათგანისგან პრინციპულად და თვისებრივად განსხვავდება. ძველი იმპერიები იპყრობდნენ ერებს, ხალხებს, სახელმწიფოებს იმისთვის, რომ მათზე გაბატონებულიყვნენ და მათგან მატერიალური სარგებელი ენახათ. ამერიკელების მთავარი მიზანი მხოლოდ ფიზიკური დაპყრობა კი არ არის, მათი მიზანი სულიერი დაპყრობა და გადაგვარებაა. მათი მიზანი ადამიანში და საზოგადოებაში იმის ჩაკვლაა, რაც ერებს, ხალხებსა და სახელმწიფოებს საუკუნეებისა და ათასწლეულების განმავლობაში სულიერი ღირებულებების (კულტურის) სახით უშენებიათ და რელიგიების, ტრადიციებისა და მენტალობების სახით ჩამოუყალიბებიათ. რატომ? იმიტომ, რომ არცერთ სხვა შემთხვევაში ბოლომდე დაპყრობილი არ არის ის, ვისაც იპყრობენ, მაგრამ იცის და აცნობიერებს, რომ დაიპყრეს და სულში თავისუფლების ნაპერწკალს ატარებს. ასეთი ერები და ქვეყნები, ადრე თუ გვიან, იმ ნანატრ თავისუფლებას აუცილებლად მოიპოვებენ, მაგრამ ისინი, ვის სულშიაც წინასწარ ჩააქრეს თავისუფლების ნაპერწკალი, სამუდამო მონობისთვის არიან განწირულნი, ვინაიდან ისინი ისე გახრწნეს და გადააგვარეს, რომ მონობა თავისუფლება ჰგონიათ, დამცირება პატივად მიაჩნიათ და საკუთარი არსისა და რაობის წინააღმდეგ შეურაცხმყოფელი ლაშქრობა საერთაშორისო დემოკრატიის სამსახურში დგომად ესახებათ. აი, საით მიათრევს აშშ მსოფლიოს...

მასალა, რომელსაც გთავაზობთ (რუსულ ენაზე), ფეისბუქისთვის საკმაოდ ვრცელია და საკმაოდ რთულიც, მაგრამ უაღრესად საინტერესოა. უმორჩილესად გთხოვთ,        წინასწარ ნუ შემედავებით იმაში, რაც ამ მოკლე შესავალში მოგახსენეთ. ჯერ მასალას გაეცანით და მერე ვიმსჯელოთ მშვიდად და კულტურულად...

 

   Экс-сотрудница ФБР: за всеми терактами в России стоит правительство США

Бывшая сотрудница ФБР Сибела Эдмондс раскрыла информацию о тайной роли США в подготовке и проведении террористических актов на территории России.

Занимаясь исследованием возможной роли чеченской аль-Кайды и мафиозно-политической организации "Фарвест" в терактах 11 сентября 2001 года, международная редакция недавно познакомилась с четырехчасовым интервью бывшей сотрудницы ФБР Сибелы Эдмондс, которое она дала Джеймсу Корбету - владельцу и ведущему известной сетевой передачи американских альтернативщиков "Корбет репорт". Это интервью в четырех частях публиковалось в течение февраля, мы же наткнулись на него только в конце мая, когда работа над второй частью нашего исследования подходила к концу и была в стадии литературного изложения. Наша основная гипотеза о происхождении 9-11 заключалась в том, что теракты такого масштаба и сложности могли быть задуманы и организованы только тайными структурами с большим опытом подобных операций, и что единственно известной такой структурой была подпольная сеть НАТО под условным названием "Гладио". Во всяком случае, так эта сеть называлась в Италии, и это название теперь общепринято по отношению к натовской сети в целом со штаб-квартирой в Брюсселе.

Американская и британская разведка приступили к созданию Гладио в конце 1940-х при помощи Организации Галена, состоявшей из бывших офицеров Абвера и других спецслужб Третьего Рейха. Первоначально в нее входили нацистские кадры и их европейские коллаборационисты. Впоследствие - неонацисты и крайне правые группы. Официальная задача Гладио состояла в организации партизанской войны в случае захвата стран Западной Европы Советской армией. Но уже в 50-х Гладио было задействовано против внутренних врагов правящего класса: коммунистов, социалистов и сочувствующих им. Режим секретности был таков, что о существовании Гладио не знали многие главы европейских государств и даже их министры внутренних дел. Сейчас уже доказано, в том числе свидетельствами бывших сотрудников ЦРУ и других спецслужб, что крупнейшие террористические акты 70х-80х годов в Европе вроде взрыва вокзала в Болонье или убийства премьер-министра Италии Альдо Моро были организованы и осуществлены террористическими ячейками НАТО как т.н. операции "под чужим флагом." Для этого с помощью Гладио натовцы создавали подставные "коммунистические" и "левые" организации вроде "Красных бригад".

Целью этих операций было обеспечить поддержку общественного мнения на Западе для разворота его политической парадигмы вправо, к тому, что с середины 1980-х стало называться "консервативной революцией" и ассоциироваться с именами Рейгана и Тэтчер.

Учитывая вышеизложенные факты, мы видели структуру Гладио наиболее вероятным (гипотетическим) организатором терактов 9-11. На это указывало и другое обстоятельство. В состав "Американского комитета за мир в Чечне," значение которого в тайной войне против России мы недооценивали, входил ряд лиц, чей послужной список позволял предположить их политическую или оперативную связь с Гладио. Конкретно об этой организации и ее членах мы будем писать в следующих выпусках. Но в качестве примера назовем такую фигуру, как ветеран ЦРУ Пол Хенце, начинавший свою карьеру разведчика-террориста в Мюнхене в 1952, где среди постнацистских организаций, привлеченных ЦРУ и НАТО к борьбе против СССР, была и организация мусульманских легионеров СС из среднеазиатских и кавказских регионов СССР, группировавшихся вокруг Исламского центра мюнхенской мечети. Организованный совместными усилиями ЦРУ, сотрудников Организации Гелена из бывших специалистов-тюркологов Министерства Розенберга и руководителями египетского Мусульманского братства, изгнанных Гамалем Насером, мечеть в Мюнхене стала колыбелью политического исламизма в Европе. В 70х годах Хенце возглавля резидентуру ЦРУ в Турции, где он подготовил военный переворот генерала Кенана Эврена в 1980. Эврен был командующим турецким Гладио с момента его образования. Переворот положил начало царству террора в Турции, когда Эврен выпустил из тюрем боевиков пантюркистской организации Серые волки. Один из них, Мехмет Али Агжа, видимо входивший в особое подразделение турецкого Гладио, год спустя был использован для покушения на папу Иоанна Павла II в Риме. Рассчет был видимо на то, что, убийство папы-поляка вызовет резкое обострение ситуации в Польше и может помочь цереушной Солидарности прийти к власти.

ЦРУ, НАТО и Хенце лично приложили массу усилий, чтобы представить эту операцию Гладио как организованную болгарами и Москвой. Хенце даже книгу написал об этом. Из Турции Хенце перемещается в Вашингтон и становится помощником Бжезинского в администрации Картера.

Напомним, что Бжезинский был основателем и сопредседателем Чеченского комитета. Одновременно Хенце возглавляет засекреченную межведомственную "Группу по национальностям". Эта группа, в которую помимо высших чинов ЦРУ и военной разведки входили ведущие представители западного востоковедения и фигуры вроде Ричарда Пайпса, разрабатывала стратегию и тактику подрыва СССР с помощью его мусульманских народов. Как мы полагаем, именно эта группа стала идейным предшественником стратегического разворота, который произошел в глубинах НАТО к концу 1990х. О нем речь пойдет ниже. А пока закончим с Хенце. С разгромом СССР, Хенце получает возможность оперировать уже на его бывшей территории. В 1992 он работает в Чечне под прикрытием "международной группы наблюдателей" в качестве ее главы. И именно в 1992, Усама бин Ладен в первый раз приезжает в Грозный, по свидетельству Абубакара (Ясир Бешар) - агента ЦРУ, турецких спецслужб и помощника генерала Дудаева. Наконец, мы находим неутомимого пенсионера ЦРУ Хенце среди членов Чеченского комитета Бжезинского-генерала Хейга с момента его основания в 1999. Сам Хейг был главнокомандующим сил НАТО в 1974-79 гг., т. е. в самый разгар деятельности подчинявшегося ему Гладио в Европе и по всему миру. Таким образом, Хейг, Хенце и ряд других членов Комитета напрямую соединяли его с новым этапом тайной войны этой ветви НАТО против постсоветской России и среднеазиатских республик бывшего СССР.

Таков был наш образ мыслей до того, как мы прослушали четырехчасовое интервью Корбетта с Сибилой Эдмондс. Эдмондс не только подтвердила нашу гипотезу. Она впервые назвала американское правительство руководящим центром террористической войны против России. Подчеркиваем, не Саудовская Аравия, не Пакистан или Турция, а США. И это руководство осуществляется не "косвенно и гибко", как убеждал российскую общественность генерал Генштаба РФ покойный Антон Суриков, а напрямую.

Мы не будем здесь рассказывать ни о самой Сибиле Эдмондс, ни о ее показаниях и разоблачениях 2008-2009 гг. И то и другое освещалось в российской прессе того времени. Поэтому мы просто порекомендуем читателям некоторые статьи и переводы в сносках.

Речь пойдет о самых последних откровениях Эдмондс после издания ее книги "Засекреченная женщина" (2012). Эту книгу она издала, находясь под запретом Генпрокуратуры США разглашать любую информацию относящуюся к ее недолгой службе в ФБР и не предоставив свою рукопись ФБР для цензуры. Санкций со стороны властей не последовало, и Эдмондс, видимо, решила пойти дальше. В своем интервью Корбетту она говорила об изменившемся отношении властей к разоблачениям их противозаконной деятельности. Если в начале 2000-х они энергично реагировали на такие разоблачения с помощью угроз и репрессивного законодательства, то в последние годы, увидев равнодушие к ним со стороны населения и, более того, широкое одобрение своим действиям, отношение правительства к своим диссидентам и правдолюбцам стало вполне равнодушным. "Я думаю, говорит Эдмондс, что если бы я выступила со своими разоблачениями не десять лет назад, а сегодня, власти и пальцем бы не пошевелили, чтобы заткнуть мне рот". ¬ Видимо, это и желание повысить популярность ее портала ბოილინგფროგსპოსტ.ცომ, пожалуй, самого радикального и бесстрашного из альтернативной журналистики Запада, и подвинуло Эдмондс на последние сенсационные разоблачения тайной политики НАТО и американского правительства.

Итак, что же поведала Эдмондс в своем интервью Корбетту

Главной операционной базой Гладио всегда была Турция, а не Италия, как это часто утверждается в исторической литературе. Отсюда велись операции на СССР и по всему миру, не говоря уже о самой Турции, где террор Гладио многократно превышал все, что творилось в Европе. Турецкий Гладио держался на двух группах. К первой относились ультранационалистически настроенные кадровые военные, сотрудники разведки и полиции. Ко второй - полувоенные формирования из уголовного мира под руководством "бабас" - крестных отцов организованных преступных групп, специализирующихся на героиновом трафике и других международных преступлениях. Эта элита уголовного мира Турции проходила специальную подготовку в США, Англии и Бельгии. Этим процессом руководила особая ветвь Гладио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Сделка была обоюдовыгодной.

"Бабас" проводили физическую ликвидацию левых в Турции и террористические операции под "чужим флагом" коммунистов и курдов, а также заграницей. В обмен они получали от НАТО "крышу" для наркотрафика и т. п. В качестве примера, Эдмондс рассказывает историю одного такого "бабы" - Абдуллы Чатли, ставшему известным широкой публике благодаря "сусурлукскому делу" 1996 г. Чатли был одной из ключевых фигур турецкого Гладио и свободно передвигался по всему миру несмотря на то, что был в десятке самых разыскиваемых преступников Интерпола. Его неуязвимость объяснялась "крышей" НАТО. Настолько ценен был этот кадр, что натовцы провели операцию по его освобождению из швейцарской тюрьмы с помощью своего вертолета.

В 1993 Чатли руководил неудавшейся операцией по ликвидации президента Азербайджана Гейдара Алиева. Натовцы не доверяли Алиеву, считая его слишком связанным с Россией. Было принято решение заменить Алиева более лояльной фигурой. Азербайджан в планах НАТО занимал приоритетное место. При этом параллельно с планом ликвидации Алиева, натовцы провели операцию по шантажу ближайшего окружения и семьи Алиева. В этом деле турецкие "бабас" не имели равных. Пользуясь открытой границей с Азербайджаном, они открыли в Баку несколько казино для элитной публики и посадили на многомиллионый долговой крючок влиятельных членов семьи Алиева, после чего мафия стал угрожать им смертью за неуплату. В результате Алиев понял "тонкие намеки" и стал быстро менять ориентацию с России на НАТО. А Чатли вернулся на свою базу в Чикаго и оттуда продолжал проводить операции Гладио по всему миру, в частности в Уйгурском автономном районе Китая. Так шли дела до 1996 года.

Этот год имеет важное значение в показаниях Сибилы Эдмундс, так как основное расследование ФБР, по которому она работала переводчиком с турецкого, началось в 1996. Это расследование имело отношение к деятельности турецких агентов в высших эшелонах политической власти и военно-промышленного комплекса США. В 2001 году, когда после 9-11 Эдмондс из патриотических побуждений предложила свои услуги ФБР, там работала только одна переводчица с турецкого, оказавшаяся, как вскоре поняла Эдмондс, турецким агентом. Через Эдмондс проходило огромное количество перехваченной ФБР информации, и ее задачей было определить, что имело смысл переводить, а что нет. В этом работавшие с Эдмондс контрразведчики ФБР полностью зависели от нее. Поэтому информация, за которую Эдмондс ручается, относится к документам по "турецкому делу", находившимся в руках ФБР с 1996 по май 2002 года, когда Эдмондс была уволена за свои рапорты о коррупции и шпионаже внутри самого ФБР.

По словам Эдмондс, в период 1994-96 гг., в теневой власти Запада идет дискуссия о коренной переориентации тайной геополитической войны, прежде опиравшейся на неофашистские круги и течения. Натовцы решают, что опыт Афганистана, СССР и Югославии показал, что наиболее перспективным направлением стало использование исламизма, тем более, что главным направлением удара стала Россия с ее мусульманским населением, Средняя Азия и уйгурский район Китай.

Эффективность, мощь, массовость, большой стиль политического ислама поражают воображение натовских аналитиков. Старый европейский неофашизм и его турецкие последыши отжили свою полезность. Это пигмеи по сравнению с поднимающимся Исламом. Поэтому с 1996 года начинается реорганизация старого Гладио. Закрываются (физически ликвидируются?) или консервируются его старые европейские ячейки ультраправых националистов. (Здесь мы с Эдмондс несогласны, так как видим для Гладио старой формации новую роль в Европе, одним из актов которой стало дело Брейвика).

Что же касается Гладио в Турции, то НАТО радикально переформатирует его с помощью "сусурлукского скандала", когда в ноябре 1996 возле местечка Сусурлук недалеко от Стамбула произошла автоавария со смертельным исходом. Погибли ехавшие в одной машине крестный отец и глава Серых волков Абдулла Чатли, разыскиваемый по всему миру Интерполом за заказные убйства, замначальника полиции Стамбула и влиятельный член парламента от курдского населения. Трудно было представить более наглядное доказательство соучастия турецкого государства в наркотрафике и терроре. Были немедленно отозваны в США или Брюссель представители центрального Гладио в Турции (Марк Гроссман), Казахстане и Туркменистане (майор Дуглас Дикерсон). В США, подальше от скандала, был отослан и глава турецкого Гладио ("контр-террористических сил"). Сусурлук положил начало "тихому" перевороту в Турции, в результате которого была разгромлена секулярная неофашистская верхушка военных, разведки и полиции, составлявшая костяк турецкого Гладио. На ее место пришли "умеренные" исламисты. А центр тяжести подрывных операций был перенесен на культовую организацию турецкого исламиста Фетхуллаха Гюлена со штаб-квартирой в штате Пенсильвания, США. ЦРУ вывезло Гюлена из Турции на своем самолете, спасая его от ареста и верной тюрьмы за агитацию против светского характера турецкого государства. В США фонды организации Гюлена росли как на дрожжах и сейчас достигают 50 миллиардов долларов. Сотни медресе и мечетей построенных этой организацией в Средней Азии и России стали рассадником салафизма и прикрытием для агентов ЦРУ. За головокружительной карьерой Гюлена в США стояли Грэм Фуллер и член Чеченского комитета Мортон Абрамовиц, крупные дельцы теневой политики США и НАТО. Фуллер, востоковед и идеолог ЦРУ, лоббировавший ставку внешней политики США на политический Ислам, по словам Эдмондс, входил в оперативную группу Гладио-США, оперировавшую на территории Турции в 1990х - 2000х гг в период крупнейших терактов на территории России. Фуллер стал недавно известен в России как бывший тесть "дяди Руслана" Царнаева, руководившего исламским фондом в США, через который шло финансирование кавказской Аль-Кайды. Официальный адрес фонда был домашним адресом самого Фуллера.

Один из интересных моментов в этой части рассказа Эдмондс это бегство в Россию ряда высокопоставленных турецких военных, замешанных в расследовании сусурлукского скандала. Перед лицом длинных тюремных сроков и санкции Вашингтона на их уничтожение, старые враги России побежали в нее спасаться. Мы полагаем, что сенсационные откровения Абубакара (Ясира Бешара) на российском телевидении о тайной войне НАТО в Чечне (План Кавказ) были частью платы за предоставление Россией убежища турецким военным, ведшим эту войну.

Операция Гладио: План Б

Так сотрудники ФБР, работавшие с Эдмондс, называли новое переформатированное Гладио, окончательно сложившееся в войне за господство НАТО на Балканах. Одна из центральных фигур Плана Б - Айман Завахири, приемник Усамы, считающийся идеологом терактов 9-11. Как и Чатли, Завахири наслаждается поразительной свободой передвижения, включая поездки в США, и волшебной неуязвимостью в мире всевидящей и всеслышащей системы американской глобальной слежки. Завахири постоянно присутствует в файлах ФБР с середины 90х годов. Подвизается в Турции, Болгарии, Азербайджане. В Болгарии он контактирует как с турецкими представителями Гладио, так и с центральным аппаратом НАТО. В Баку Завахири неоднократно встречается с американским военным атташе и представителями турецкой и американской ветвей НАТО. На одной из этих встреч присутствуют высокопоставленные саудовцы из посольства СА в Вашингтоне: глава разведки СА в США и высокий чин из посольства. Их имена Эдмондс пока не решается назвать.

Эдмондс особо подчеркивает, что отношения Завахири с НАТО являются внутрислужебными. Она даже определяет условный офицерский чин Завахири как подполковника. Речь идет не о каком-то временном совпадении интересов НАТО и джихадистов, не о взаимовыгодном союзе и партнерских отношениях, а о Завахири и его круге как части натовской службы. Завахири напрямую подчиняется "определенным фракциям правительства США и НАТО". Это "особое подразделение НАТО, которое включает Турцию и, хотите верьте, хотите нет - Румынию".

Особый интерес для нас представил рассказ Эдмондс об аресте Завахири и его спутников на чечено-дагестанской границе в декабре 1996, его шестимесячное пребывание в махачкалинской тюрьме, чудесное освобождение и встречи с натовцами в Баку. Этот эпизод один из ключевых для темы Фарвеста и Кавказской аль-Кайды с выходом на проблематику 9-11. Дело в том, что, как знают наши старые читатели, особую роль в этой истории с Завахири сыграл "бывший" офицер Генштаба МО СССР/РФ, узбекский генерал и руководитель нелегальной чеченской разведки Кадырова Руслан Саидов (Садуллаев), который также является совладельцем частной разведывательной компании Фар Вест ЛЛЦ. В течение нескольких лет Саидов был также плодовитым автором левого портала форум.мск.ру, чей владелец и редактор Анатолий Баранов также является акционером Фар Вест ЛЛЦ.

По сведениям ряда источников и словам самого Саидова, он организовал освобождение Завахири и двух его спутников - лидеров Мусульманского братства в Египте и Азербайджане. Продолжение этой истории рассказывает Эдмондс. Вернувшись в Баку, Завахири встречается с высокопоставленными офицерами НАТО и спецслужб США в помещении американского военного атташе. Мы более подробно разберем этот эпизод в последующих выпусках.

Эдмондс приводит интересную информацию об афганском наркотрафике. По ее словам, Талибан, в противоположность общепринятому мнению, никогда не прекращал производство героина в стране. Но цифры были на порядки ниже, чем сегодня. При этом 80 процентов афганского героинового оборота контролировала Россия. Участниками наркопроизводства и торговли Эдмондс называет русскую мафию, военных и спецслужбы. Это свидетельство совпадает и с нашими данными о роли Министерства обороны РФ в производстве и транспортировке афганского героина для сбыта в Европе и отчасти в России. Как мы понимаем, это было частью платы Ельцина генералитету за поддержку в перевороте 1993 года и лояльность по отношению к реставрации капитализма и развалу армии в целом.

Наркотрафик Минобороны, составлявший сотни тон очищенного героина в год (см. статистику по наркотрафику Фарвеста) был юридически защищен секретным указом Ельцина. Но теракты 2001 года положили конец генеральской малине и ее кремлевским пенкоснимателям. По словам Эдмондс, после 9-11 и оккупации Афганистана НАТО становится главным контролером афганского героина, доля же русских падает почти до нуля. При этом с американской деловитостью и эффективностью, производство афганского героина увеличивается в сотни раз и становится как фактором геополитической борьбы, так и средством спасения западной экономики и банковской системы. Если 9-11 было делом рук Гладио Б, трудно представить более эффективную отдачу от спецоперации "под чужим флагом".

И наконец, главное. Несколько раз в течение интервью и в последующих выступлениях Эдмондс говорила одну и ту же фразу, подчеркивая при этом каждое слово: "За каждым крупным террористическим актом в России с 1996 по май 2002 года стояло правительство США".

Напомним, что Эдмондс ограничивает американский террор против России маем 2002 года лишь потому, что считает себя в праве говорить только на основе документов, к которым она имела доступ до своего увольнения в мае 2002. Можем ли мы заключить, что после этой даты американское правительство решило остановиться, и что оно не имело отношения к Дубровке и Беслану?

На протяжении своих интервью Эдмондс выражает удивление, что русские, имея массу доказательств руководящей роли НАТО и США в террористической войне против России, продолжают хранить молчание, отказываются обнародовать эту информацию. Она также выражает надежду, что эти интервью станут известны в России, и что там поймут, что в США есть журналисты готовые опубликовать подобную информацию.

 

საიტის კომენტარები (0)

Facebook კომენტარები: