კიდევ ერთხელ  -  სისტემა უნდა დაინგრეს.

კიდევ ერთხელ - სისტემა უნდა დაინგრეს...

კიდევ ერთხელ - სისტემა უნდა დაინგრეს....