ქარის წისქვილებთან მებრძოლი დონ-კიხოტი, თუ სწორი ქართული პოლიტიკის დამკვიდრების ინიციატორი?!

ქარის წისქვილებთან მებრძოლი დონ-კიხოტი, თუ სწორი..

ქარის წისქვილებთან მებრძოლი დონ-კიხოტი, თუ სწორი ქართული პოლიტიკის დამკვიდრების ინიციატორი?!...