დიმიტრი მეჭურჭლიშვილი: სკოლების ტიპებად დაყოფა - რისკი თუ პანაცეა?!

დიმიტრი მეჭურჭლიშვილი: სკოლების ტიპებად დაყოფა - რისკი..

დიმიტრი მეჭურჭლიშვილი: სკოლების ტიპებად დაყოფა - რისკი თუ პანაცეა?!...