ზვიად ნოდია: გველი მსოფლიოს უკვე შემოერტყა და კუდის პირში ჩადებაღა დარჩენია!

ზვიად ნოდია: გველი მსოფლიოს უკვე შემოერტყა და კუდის..

გველი მსოფლიოს უკვე შემოერტყა და კუდის პირში ჩადებაღა დარჩენია!...