როგორ გაამდიდრა შევარდნაძემ სააკაშვილი, ანუ, უკანონოდ მიტაცებული და „კანონის“ სახელით წართმეული ქონება!

როგორ გაამდიდრა შევარდნაძემ სააკაშვილი, ანუ, უკანონოდ..

როგორ გაამდიდრა შევარდნაძემ სააკაშვილი, ანუ, უკანონოდ მიტაცებული და „კანონის“ სახელით წართმეული ქონება!...