უნივერსალური შიფრი

უნივერსალური შიფრი..

„მე, მეგობრები და ჰეროინი“...