ეს პირდაპირი ძალადობაა!

ეს პირდაპირი ძალადობაა!..

ეს პირდაპირი ძალადობაა!...