კვირადღე ჭირთამძლეველ საპატრიარქოში

კვირადღე ჭირთამძლეველ საპატრიარქოში..

კვირადღე ჭირთამძლეველ საპატრიარქოში...