მიხეილ ჯიბუტი: რამდენად სწორი მიზნის მიღწევას ისახავს საგანგებო მდგომარეობა?

მიხეილ ჯიბუტი: რამდენად სწორი მიზნის მიღწევას ისახავს..

რამდენად სწორი მიზნის მიღწევას ისახავს საგანგებო მდგომარეობა?...