რატომ დუმს ერის მედროშე?!

რატომ დუმს ერის მედროშე?!..

რატომ დუმს ერის მედროშე?!...

ტროას ცხენი პარლამენტში ანუ სამოხელეო სინერგია

ტროას ცხენი პარლამენტში ანუ სამოხელეო სინერგია..

ტროას ცხენი პარლამენტში ანუ სამოხელეო სინერგია...