ბრძოლის ველიდან გაქცევა, ჩემი სტილი არ არის!

ბრძოლის ველიდან გაქცევა, ჩემი სტილი არ არის!..

ბრძოლის ველიდან გაქცევა, ჩემი სტილი არ არის!...