ვახტანგ დავითაია: თითქოს ირეალურ სამყაროში ვცხოვრობ

ვახტანგ დავითაია: თითქოს ირეალურ სამყაროში ვცხოვრობ..

არაპოლიტიკოსის დაულაგებელი ფიქრები და კითხვები...