„მიშა მაგარია“ კი არა, ჩვენ ვართ სუსტები და ღირსებადაკარგულები!

„მიშა მაგარია“ კი არა, ჩვენ ვართ სუსტები და..

„მიშა მაგარია“ კი არა, ჩვენ ვართ სუსტები და ღირსებადაკარგულები!...