ქუთაისიდან უბერავს... სიო!

ქუთაისიდან უბერავს... სიო!..

ქუთაისიდან უბერ... სიო!...