საქართველო სიწმინდეებს ელოდება

საქართველო სიწმინდეებს ელოდება..

ფრიად ამაღელვებელი ფაქტი ხდება ხუთიათასწლოვან საქართველოს ისტორიაში....