მისია, რომელიც მიზანზე მეტია...

მისია, რომელიც მიზანზე მეტია.....

მისია, რომელიც მიზანზე მეტია......