იმერი ხრეველი - სიმონ ჯაფარიძე-80

იმერი ხრეველი - სიმონ ჯაფარიძე-80..

„გვაქვს უთვალავი ფერითა“...

მეცნიერის ორიგინალური ხედვა

მეცნიერის ორიგინალური ხედვა..

გამოხმაურება აკად. ნოდარ ჭითანავას ნაშრომზე „გლობალური გამოწვევები ერთპოლუსიან მსოფლიოში......