რევოლუცია  არა, მაგრამ, ხელისუფლების გადაბარების პროცესი დაწყებულია!

რევოლუცია არა, მაგრამ, ხელისუფლების გადაბარების..

რევოლუცია არა, მაგრამ, ხელისუფლების გადაბარების პროცესი დაწყებულია!...