შუშას მუსიკალური კერის დიდი წარმომადგენელი

შუშას მუსიკალური კერის დიდი წარმომადგენელი..

დიდი აზერბაიჯანელი კომპოზიტორის ბედი საქართველოს, კერძოდ გორის სემინარიასაც უკავშირდება....