აფაგ მესუდი: მხნედ იყავ, ჩემო მედგარო ძმავ!

აფაგ მესუდი: მხნედ იყავ, ჩემო მედგარო ძმავ!..

როგორ, გაგიმეტეს?......