ნოდარ ჭითანავა - მამულის კაცი!

ნოდარ ჭითანავა - მამულის კაცი!..

შტრიხები ნოდარ ჭითანავას პორტრეტისთვის...