გამორჩეული კალმოსანი

გამორჩეული კალმოსანი..

სამი წლის წინ, 2019 წლის 13 დეკემბერს, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა მწერალ გური ოტობაიას...