ფეხბურთი, ქართველების და იტალიელებისთვის მარტო სპორტი არაა!

ფეხბურთი, ქართველების და იტალიელებისთვის მარტო სპორტი..

„ბრენერი-ვილახი-ვენეცია-ავტობანი - „SR 11“ (ანუ, რას ნიშნავს ფეხბურთი იტალიელისთვის)...