შორია ევროპიდან ევროკავშირამდე?!

შორია ევროპიდან ევროკავშირამდე?!..

„ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს“...