ირანდა კალანდაძე: უნდა გადავაგდოთ კოლონიური უღელი, რომ გადავარჩინოთ სამშობლო!

ირანდა კალანდაძე: უნდა გადავაგდოთ კოლონიური უღელი, რომ..

სამშობლო, რომელიც თითქოს დაკარგულია, მოგონებების სკივრში სადღაც ღრმადაა ჩაკუჭული და იქით გახედვაც არ...