მიბაძეთ... ჩხოროწყუს!

მიბაძეთ... ჩხოროწყუს!..

სიტყვა საქმედ იქცა......