დღეს დავით აღმაშენებლის ხსენებისა და პირველი ქართული უნივერსიტეტის გახსნის დღეა! 

დღეს დავით აღმაშენებლის ხსენებისა და პირველი ქართული..

დღეს დავით აღმაშენებლის ხსენებისა და პირველი ქართული უნივერსიტეტის გახსნის დღეა!...

გავყიდოთ თუ იჯარით გავცეთ უცხოელებზე ქართული მიწა?!

გავყიდოთ თუ იჯარით გავცეთ უცხოელებზე ქართული მიწა?!..

გავყიდოთ თუ იჯარით გავცეთ უცხოელებზე ქართული მიწა?!...