ქართული მიწის შეძენა-გასხვისების პრობლემა კონსტიტუციამ უნდა დაარეგულიროს!

ქართული მიწის შეძენა-გასხვისების პრობლემა კონსტიტუციამ..

ქართული მიწის შეძენა-გასხვისების პრობლემა კონსტიტუციამ უნდა დაარეგულიროს!...