თემურ მიქაუტიძე: ჩვენ ვიწყებთ, ვინ გამოგვყვებით

თემურ მიქაუტიძე: ჩვენ ვიწყებთ, ვინ გამოგვყვებით..

ჩვენ ვიწყებთ, ვინ გამოგვყვებით...