დროა, მოთმინების ძაფი გაწყდეს და ლიდერიც მალე გამოჩნდება!

დროა, მოთმინების ძაფი გაწყდეს და ლიდერიც მალე..

დროა, მოთმინების ძაფი გაწყდეს და ლიდერიც მალე გამოჩნდება!...